geodeti Brno
O nás

DD plus - geodetická kancelář s.r.o.

Potřebujete precizně a spolehlivě zaměřit stávající stavby nebo udělat podklady pro projekt v okolí Brna, Blanska či Vyškova? Naši geodeti z geodetické kanceláře DD plus v.o.s. se zaměřují na geodetické a zeměměřičké práce v inženýrské geodézii a v katastru nemovitostí v celém Jihomoravském kraji.

V oboru geodézie pracujeme již od roku 1993. Máme vysoce kvalifikované pracovníky, kteří své práci opravdu rozumí.

Zaměření naší firmy je orientováno výhradně na práce geodetické:

- v inženýrské geodézii: mapování, digitální účelové mapy včetně DMT, geodetické práce ve výstavbě - práce na stavbě, vytyčování, kontrolní činnost, výpočty kubatur, výkon činnosti ÚOZI, zaměření skutečného provedení staveb liniových, prostorových apod.,

- v katastru nemovitostí: vytyčování pozemků, geometrické plány, pozemkové úpravy, záborové elaboráty - tj. podklady pro výkup pozemků pro stavby, vyhotovování digitálních katastrálních map, podklady a výpočty odvodů ze ZPF.

Geodetické služby nabízíme pro státní instituce, obce, soukromé firmy i občany v okolí Brna, Blanska, Vyškova, Třebíče atd.
 
 
Služby

Zeměměřické práce v inženýrské geodézii:
- podklady pro projekt - účelové mapování, digitální účelové mapy, digitální model terénu (DMT), zjištění podzemních inženýrských sítí
- výkon činnost ÚOZI (úředně oprávněného inženýra) pro projektanta, investora i dodavatele stavby
- práce na stavbě - vytyčování, kontrolní měření, zaměření a výpočty kubatur, zaměření skutečného provedení staveb liniových, prostorových apod. a vyhotovení příslušné geodetické dokumentace pro kolaudační řízení apod.
- zaměření stávajících staveb a vyhotovení příslušné geodetické dokumentace dle požadavků objednatele a příslušných správců sítí
- zaměření příčných a podélných profilů
- měření posunů, sledování posunů

Zeměměřické práce v katastru nemovitostí:
- vytyčování hranic pozemků
- geometrické plány pro rozdělení pozemku (příloha ke kupní smlouvě apod. - ke vkladu do KN)
- geomterické plány pro vyznačení stavby do KN ( ke kolaudaci, ke vkladu do KN)
- geometrické plány pro vyznačení věcných břemen do KN (právo vstupu na pozemek, právo vedení a údržby inženýrských sítí apod.)
- digitální katastrální mapy
- pozemkové úpravy - podklady pro projekty pozemkových úprav, vytyčení a stabilizace nových hranic pozemků dle projektu PÚ, vyhotovení DKM
- záborové elaboráty - podklady pro majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků pro územní rozhodnutí i stavební povolení, podklady pro vynětí ze ZPF (zemědělského půdního fondu) a výpočty odvodů za vynětí ze ZPF, podklady pro vynětí z LPF resp. PUPFL (lesního fondu)

Zeměměřické práce v bodovém poli:
- vyhotovení projektu vytyčovacích sítí, doplnění bodového pole
- stabilizace bodového pole
- určení souřadnic bodů bodového pole

Kontaktní informace


Geodetická kancelář Brno
DD plus - geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo firmy:
Pekárenská 330/12, 602 00 Brno

Telefon: +420 541 241 958
E-mail: ddplus@ddplus.cz
Web: www.ddplus.cz

Statutární zástupci:
RNDr. Libuše Dvořáková Ing. Pavel Dvořák
E-mail: libuse.dvorakova@ddplus.cz  E-mail: pavel.dvorak@ddplus.cz
Telefon:  +420 603 185 903  Telefon: +420 603 837 757


IČO: 46962808
DIČ: CZ46962808

Napsat zprávu